Waterschap Noorderzijlvest

Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De uitvoerende werkzaamheden in het waterschapsgebied, zoals het onderhouden van rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen, kanalen en sloten worden gedaan door 120 buitendienstmedewerkers.

Noorderzijlvest heeft ten behoeve van het uitvoeren van haar werkzaamheden verschillende kantoren, werkplaatsen, dijkmagazijnen en zuiveringsinstallaties ter beschikking. Het werkgebied strekt zich uit over het noorden en westen van de provincie Groningen, de kop van Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

Zie voor meer informatie: www.noorderzijlvest.nl.

Geleverde Diensten:
Mantelovereenkomst en SLA
invitel ondersteunt u bij het opstellen van de juiste …
Integratie vast-mobiel
invitel heeft ervaring met de vele (technische) integratievormen van …
Unified communications
invitel adviseert u of nieuwe ge├»ntegreerde communicatievormen …
Microsoft Teams
invitel kijkt samen met u op welke wijze Microsoft Teams voor u kan …
Het nieuwe werken
invitel doorloopt samen met u het groeipad van beginner tot expert bij …
Bring en Choose Your Own Device
invitel adviseert u op welke wijze uw organisatie de verstrekking of …
Telefonische bereikbaarheid
invitel ontwikkelt samen met u een model dat leidt tot een goede …
Overheidsaanbesteding
invitel ontzorgt overheidsorganisaties bij de rechtmatige aanbesteding …
Mantelovereenkomst en SLA
invitel ondersteunt u bij het opstellen van de juiste …
Regeling communicatiemiddelen
invitel zorgt voor een regeling voor de verstrekking van …
Telecom Expense Management
invitel maakt uw kosten transparant en ondersteunt bij de …
Telecomview
invitel is expert in het inzichtelijk maken van door u afgenomen …
Scenario uitwerken
invitel helpt u met het uitwerken van alternatieve oplossingsrichtingen …
Visieontwikkeling en roadmapping
invitel heeft een heldere visie op telecommunicatie en helpt u graag de …
Functioneel model
invitel werkt uw (gewenste) telecomoplossing uit in een overzichtelijk …
Beleidsnotitie telecommunicatie
invitel ondersteunt uw besluitvormingsproces door middel van het …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.