Telecomview

invitel is expert in het inzichtelijk maken van door u afgenomen telecommunicatie diensten en geeft maatwerk adviezen voor optimalisatie.

Het is raadzaam om periodiek de telecommunicatieportefeuille binnen uw organisatie onder de loep te nemen. Deze verdiepingsslag dient bij voorkeur uitgevoerd te worden voorafgaand aan visieontwikkeling of voordat u uw bestaande contracten verlengd of een aanbesteding opstart. In een zogenaamde telecomview worden uw volledige kosten voor telecommunicatie transparant gemaakt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van meerdere bronnen, zoals uw contractadministratie, uw facturen en informatie vanuit uw leverancier(s).

Alle informatie wordt via een data analyse geanalyseerd en helder weergegeven in een telecomrapportage. Het verkregen inzicht stelt u in staat om uw telecomconfiguratie en de bijbehorende kosten beter te interpreteren en quick wins (bijvoorbeeld niet gebruikte contracten of verbindingen) te realiseren. Vervolgens kunt u toewerken naar verdere optimalisatie en kostenreductie door gewijzigde of alternatieve inzet van middelen en diensten. Daarnaast wordt het mogelijk om toekomstgericht te sturen op beheer en kosten.

Het laten uitvoeren van een telecomview vormt ook een uitstekende basis voor het opstellen van een gedegen visie op uw telecommunicatievoorziening. Met de informatie vanuit een telecomview heeft u een huidige situatie die gebruikt kan worden voor het onderbouwen van de door u gewenste situatie.

 

Wij deden dit voor:
O2G2
Per 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in de stad Groningen …
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
Waterschap Hunze en Aa's
Vanaf 1 januari 2000 verzorgt het Waterschap Hunze en Aa's in …
Hoogheemraadschap van Rijnland
Het Hoogheemraadschap van Rijnland telt circa 700 medewerkers. Het …
Gemeente Assen
De hoofdstad van de provincie Drenthe telt ruim 65.000 inwoners.
Gemeente Midden Drenthe
Midden-Drenthe is een gemeente die ongeveer in het midden van de …
Gemeente Coevorden
De ± 36.000 inwoners van de gemeente Coevorden zijn verdeeld over de …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.