Visievorming en beleid

Een heldere en meerjarige visie op de inzet van telecommunicatie is noodzakelijk om marktontwikkelingen te kunnen vertalen naar mogelijkheden en wensen voor uw organisatie.

Het ontwikkelen van visie kost tijd en energie. invitel brengt graag haar kennis in om het proces om te komen tot uw eigen organisatievisie soepel en efficiënt te laten verlopen. Zo kan invitel inzicht geven in verschillende scenario’s ten aanzien van een passende en toekomstvaste communicatieoplossing en u helpen om te komen tot de juiste keuzes en een realistische roadmap.   

In de praktijk blijkt dat een uitgewerkte visie een uitstekend fundament vormt voor het definieren en vaststellen van beleid. Tevens is een gedegen visie onmisbaar bij het opstarten van een offertetraject voor nieuwe telecommunicatievoorzieningen.

Visieontwikkeling en roadmapping

invitel heeft een heldere visie op telecommunicatie en helpt u graag de visie van uw organisatie te verscherpen. Lees meer »

Scenario uitwerken

invitel helpt u met het uitwerken van alternatieve oplossingsrichtingen waardoor u een overwogen besluit inzake de inzet van uw telecommunicatie kunt nemen. Lees meer »

Functioneel model

invitel werkt uw (gewenste) telecomoplossing uit in een overzichtelijk model waardoor voor uzelf en voor marktpartijen inzicht ontstaat. Lees meer »

Beleidsnotitie telecommunicatie

invitel ondersteunt uw besluitvormingsproces door middel van het opstellen van een beleidsnotitie telecommunicatie met heldere beslispunten. Lees meer »

2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.