Het nieuwe werken

invitel doorloopt samen met u het groeipad van beginner tot expert bij de inzet van telecommunicatie binnen het nieuwe werken.

De inzet van telecommunicatiemiddelen en -diensten vormt een belangrijke schakel om het nieuwe werken (ofwel HNW) binnen uw organisatie vanuit technisch perspectief te faciliteren. Telecommunicatie kan hierbij (als onderdeel van de ICT component) binnen HNW worden ingezet om zaken als flexwerken op kantoor, thuiswerken en tijd en plaats onafhankelijk communiceren mogelijk te maken. Vooral de inzet van unified communications toepassingen kunnen een optimale uitrol van HNW bevorderen.

Een goede aanpak voor het juist positioneren van telecommunicatie binnen uw eigen uitgangspunten voor het HNW is het gebruiken van het zogenaamde volwassenheidsmodel van HNW. Binnen het volwassenheidsmodel (bestaande uit de componenten mens/organisatie, technologie en huisvesting) wordt uw organisatie gepositioneerd als niet begonnen, beginner, gevorderde of expert. Vervolgens kan vanuit uw bestaande positie een groeipad worden vastgesteld en uitgerold waarbij toegewerkt wordt naar het organisatie breed ondersteunen van HNW.

Om een juiste positie en een realistisch groeipad te bepalen zal allereerst gekeken moeten worden wat uw eigen organisatievisie is ten aanzien van het HNW. De ontwikkeling van het onderwerp telecommunicatie (als onderdeel van de component technologie binnen HNW) dient vervolgens duidelijk beschreven te worden en kan nader worden uitgewerkt in uw eigen visie op uw telecommunicatievoorziening. 

Wij deden dit voor:
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
Wetterskip Fryslan
Wetterskip Fryslân beheert het water in Fryslân en het Groninger …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.