Scenario uitwerken

invitel helpt u met het uitwerken van alternatieve oplossingsrichtingen waardoor u een overwogen besluit inzake de inzet van uw telecommunicatie kunt nemen.

Ter voorbereiding op een keuze voor een nieuwe of gemodificeerde communicatieoplossing verdient het aanbeveling een aantal scenario's (oplossingsrichtingen) uit te werken om op basis daarvan een goed onderbouwde en toekomstvaste keuze te maken. invitel kan verschillende alternatieve richtingen uitwerken die goed aansluiten op de door u gewenste situatie. Per scenario worden de technische, functionele, procesmatige, contractuele en financiële aspecten verwerkt en inzichtelijk gemaakt.

Om u een optimaal inzicht te geven in de uitgewerkte scenario's zal invitel een ‘stoplichtmatrix' opstellen. Deze matrix biedt in één oogopslag de positieve of negatieve effecten van de uitgewerkte oplossingsrichting. Daarbij wordt tevens een vergelijking met uw huidige situatie gemaakt. Uit de stoplichtmatrix valt ook het voorkeursscenario (gewenste situatie) op te maken.

Een scenario uitwerking draagt bij aan een heldere visie op (tele)communicatie en creëert draagvlak voor uw uiteindelijke keuze. Het best passende scenario kan uitgewerkt worden in een overheidsdaanbesteding of RFP en vervolgens worden uitgezet in de markt.

Wij deden dit voor:
Hanzehogeschool Groningen
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van …
Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een rijke academische …
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
Overige
Niet alleen organisaties in haar kernsectoren worden door invitel …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.