Overheidsaanbesteding

invitel ontzorgt overheidsorganisaties bij de rechtmatige aanbesteding van telecommunicatie middelen en diensten.

Voor overheidsorganisaties geldt dat zij de Europese en nationale regels volgen bij het aanbesteden. Zo dienen decentrale overheden bij aanbestedingen van leveringen en diensten met een opdrachtwaarde boven het drempelbedrag van 214.000 Euro (referentiepunt 2021) bijvoorbeeld altijd Europees aan te besteden.

Bij elk type overheidsopdracht verdient het aanbeveling om een stappenplan te doorlopen. Hierbij wordt begonnen met de voorbereidingsfase waarbij een inhoudelijke inventarisatie (telecomview) en visievorming worden uitgevoerd en waarbij wordt gekeken naar de wensen en behoeften die binnen de organisatie spelen ten aanzien van de aan te besteden telecommunicatiemiddelen en/of -diensten. Een marktconsultatie kan hierbij worden ingezet om de exacte vraagstelling aan te scherpen. Vervolgens wordt de aanbestedingsstrategie vastgesteld, hierbij kan worden geopteerd voor traditioneel aanbesteden of prestatieinkoop. Alle geïnventariseerde gegevens worden tezamen met de organisatievisie vertaald in een helder programma van eisen en/of doelstellingen document.

Als vervolgstap dient de offerteaanvraag te worden opgesteld waarin heldere gunningscriteria worden vastgelegd, alsmede een transparante beoordelingsmethodiek wordt bepaald. Hierbij kan bijvoorbeeld ook worden gekozen voor de methodiek gunnen op waarde. Na het publiceren van de aanbesteding volgt de aanbestedingsfase waarbij de ontvangen offertes worden beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria. Na gunning en contractvorming volgt tenslotte de implementatiefase.

 

Wij deden dit voor:
Hanzehogeschool Groningen
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van …
Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een rijke academische …
NOS
De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) biedt, als grootste …
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
Waterschap Hunze en Aa's
Vanaf 1 januari 2000 verzorgt het Waterschap Hunze en Aa's in …
Wetterskip Fryslan
Wetterskip Fryslân beheert het water in Fryslân en het Groninger …
Hoogheemraadschap van Rijnland
Het Hoogheemraadschap van Rijnland telt circa 700 medewerkers. Het …
Hoogheemraadschap van Schieland
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is per 1 …
Waterschap de Dommel
Waterschap de Dommel is één van de drie waterschappen die in Noord …
Gemeente Groningen
De Gemeente Groningen is de grootste gemeente in Noord Nederland en de …
Gemeente Assen
De hoofdstad van de provincie Drenthe telt ruim 65.000 inwoners.
Gemeente Midden Drenthe
Midden-Drenthe is een gemeente die ongeveer in het midden van de …
Gemeente Aa en Hunze
De gemeente Aa en Hunze (met een oppervlakte van 27.927 hectare) is een …
Gemeente Smallingerland
Trek een cirkel om de noordelijke provincies. In het midden van die …
Gemeente Tynaarlo
Tynaarlo is een jonge gemeente, in de kop van Drenthe. Met Groningen …
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zorgt voor het …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.