Telefonische bereikbaarheid

invitel ontwikkelt samen met u een model dat leidt tot een goede telefonische bereikbaarheid en een hoge klanttevredenheid.

Telefonische bereikbaarheid is tegenwoordig meer dan alleen het (tijdig) opnemen van de telefoon door uw medewerkers. Naast spraak kan het raadzaam zijn om in het contact met leveranciers en afnemers meer communicatiemiddelen vanuit de unified communications waaier in te zetten. Hierbij valt te denken aan het uitwisselen van bereikbaarheids- en beschikbaarheidsinformatie en de inzet van tekstcommunicatie (mail en chat). Bij de inrichting van bereikbaarheid (waaronder keuzemenu's, gespreksrouteringen, inzet voicemail etc.) is ook de juiste keuze van een VoIP communicatieplatform of een unified communications oplossing als Microsoft Lync essentieel.

Aanvullend is een gedegen uitwerking van een bereikbaarheidsmodel, en daarbinnen de inzet van uw nummerplan (bijvoorbeeld een 088, 0800/0900 of voor gemeenten een 14+ nummer), onmisbaar. Om te komen tot het voor uw organisatie meest optimale bereikbaarheidsmodel dienen meerdere disciplines binnen de organisatie te worden betrokken.

Goede bereikbaarheid houdt echter niet op bij de technische inrichting van een oplossing. Zeker ook de wijze waarop uw medewerkers reageren op binnengekomen gesprekken en berichten bepalen de professionaliteit van uw organisatie en de tevredenheid van uw klanten. Om inzicht te krijgen en te houden dient het periodiek rapporteren over de bereikbaarheid van uw organisatie dan ook vanuit verschillende invalshoeken opgepakt te worden. 

Wij deden dit voor:
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.