Integratie vast-mobiel

invitel heeft ervaring met de vele (technische) integratievormen van vaste en mobiele telefonie en adviseert op welke wijze u de integratie het beste kunt invullen.

De integratie van de vaste en mobiele telefonieomgevingen is de afgelopen jaren door veel organisaties doorgevoerd. Tegenwoordig zijn vanuit technisch oogpunt meerdere mogelijkheden beschikbaar om te komen tot een optimale integratie, waarbij de mobiele telefoon de vaste telefoon vaak ook prima kan vervangen. De mate van (technische) integratie toont echter vaak grote verschillen en is gebaseerd op de een diversiteit aan oplossingen van fabrikanten en providers.

Belangrijk is om bij uw eigen keuze voor integratie niet zozeer vanuit de techniek te denken, maar allereerst te kiezen voor een organisatorische en bedrijfsmatige benadering. Hierbij valt te denken aan zaken als de (wijze van) bereikbaarheid van uw organisatie, de uitrol van unified communications functionaliteiten en de implementatie van het nieuwe werken. Ook een heldere visie op de inzet van uw telecommunicatiemiddelen speelt in dit kader een belangrijke rol om acceptatie en draagvlak te bewerkstelligen. Binnen uw visie kunt u bijvoorbeeld opteren voor een "één toestel tenzij" of wellicht zelfs "mobiel tenzij" beleid.

Na het in kaart brengen van alle organisatorische en bedrijfsmatige aspecten en het vormen van visie kan aansluitend worden gekeken naar de mogelijkheden die vanuit de techniek het beste op uw uitgangspunten aansluiten en kunnen de financiële aspecten van uw voorkeursoplossing worden doorgerekend in een businesscase.

Wij deden dit voor:
Hanzehogeschool Groningen
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van …
Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een rijke academische …
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
Waterschap Hunze en Aa's
Vanaf 1 januari 2000 verzorgt het Waterschap Hunze en Aa's in …
Wetterskip Fryslan
Wetterskip Fryslân beheert het water in Fryslân en het Groninger …
Hoogheemraadschap van Rijnland
Het Hoogheemraadschap van Rijnland telt circa 700 medewerkers. Het …
Hoogheemraadschap van Schieland
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is per 1 …
Gemeente Midden Drenthe
Midden-Drenthe is een gemeente die ongeveer in het midden van de …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.