Telecom Expense Management

invitel maakt uw kosten transparant en ondersteunt bij de vereenvoudiging van interne (doorbelastings)processen van de kosten.

Telecom expense management (TEM) is een verzamelbegrip voor alle activiteiten gericht op het beheersen van telecommunicatiekosten. Naast intern beleid vormt het periodiek inzichtelijk maken van de (verbruiks)kosten een belangrijk onderdeel van TEM. In de Nederlandse telecommunicatiemarkt bieden vrijwel alle leveranciers van telecomdiensten een vorm van TEM, dit door middel van een applicatie waarin hun factuurinformatie digitaal beschikbaar wordt gesteld.

Indien u behoefte heeft aan maatwerk kan het echter raadzaam zijn om aanvullend gebruik te maken een separate TEM applicatie van een derde partij om uw kosten inzichtelijk te krijgen en te houden. Voorbeelden van maatwerk zijn in dit geval:

  • uitgebreide configuratieoverzichten;
  • periodiek versturen (bijvoorbeeld via de mail) van kostenoverzichten naar medewerkers;
  • complexe interne kostendoorbelastingen (met bijvoorbeeld opslagpercentages);
  • rapportages ten behoeve van fiscale verantwoording;
  • integrale rapportages van meerdere leveranciers (zowel nationaal als internationaal).

Om te komen tot de aanschaf van de juiste TEM applicatie is het noodzaak om vooraf alle behoeften duidelijk in kaart te brengen. Aangezien er vele leveranciers zijn kan het raadzaam zijn om een RFI/RFP traject op te starten.

 

Wij deden dit voor:
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
Waterschap Hunze en Aa's
Vanaf 1 januari 2000 verzorgt het Waterschap Hunze en Aa's in …
Parnassia Groep
De Parnassia Groep is een moderne organisatie in de GGZ van acht …
Gemeente Coevorden
De ± 36.000 inwoners van de gemeente Coevorden zijn verdeeld over de …
ING
De ING is een Nederlands onderdeel van de ING Groep, een wereldwijde …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.