Visieontwikkeling en roadmapping

invitel heeft een heldere visie op telecommunicatie en helpt u graag de visie van uw organisatie te verscherpen.

Een duidelijke visie op de inzet van telecommunicatievoorzieningen op de middellange termijn is voor uw bedrijfsvoering van groot belang en biedt u de mogelijkheid om op basis van roadmapping communicatiedoelstellingen te behalen. invitel ondersteunt u op pragmatische wijze bij het formuleren van een visie die aansluit op uw organisatie. Onderwerpen die binnen visieontwikkeling in de regel worden opgepakt zijn onder andere: bereikbaarheid van organisatie en individu, unified communications en de inzet en verstrekking van communicatiemiddelen.

invitel verzamelt en interpreteert standpunten en behoeften vanuit uw organisatie en combineert deze daar waar benodigd met actuele telecom marktontwikkelingen. Hieruit ontstaan uiteindelijk uitgangspunten en doelstellingen ten aanzien van de inzet van uw telecommunicatie. Deze uitgangspunten en doelstellingen worden vastgelegd in een visiedocument, waarbij ook aandacht is voor een roadmap met een projectenprogramma om de visie daadwerkelijk te realiseren. Vanuit de visievorming kan desgewenst een beleidsnotitie telecommunicatie worden opgesteld.

Voor het interne besluitvormingstraject en het creëren van draagvlak kan het raadzaam zijn een managementmemo op te stellen waarin de visie kort wordt toegelicht en om instemming voor de uitvoering daarvan wordt gevraagd.

 

Wij deden dit voor:
Hanzehogeschool Groningen
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van …
Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een rijke academische …
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zorgt voor het …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.