Regeling communicatiemiddelen

invitel zorgt voor een regeling voor de verstrekking van communicatiemiddelen die kan rekenen op draagvlak binnen zowel uw organisatie als de fiscus.

Indien u mobiele telefoons of andere mobiele randapparatuur aan uw medewerkers verstrekt is het zinvol om de wederzijdse rechten en plichten vast te leggen in een organisatiebrede regeling communicatiemiddelen. In een dergelijke regeling (die ook vanuit fiscaal oogpunt aan te bevelen is) kan ook aandacht zijn voor een fair use policy (welk verbruik wordt door uw organisatie vergoed) en de eventuele verrekening van privé verbruik. Specifiek dient gekeken te worden naar de wijze van verstrekking van tabletcomputers (zoals iPads) aangezien de fiscus de verstrekking hiervan anders beoordeeld als de verstrekking van smartphones.

Zeker ook indien uw organisatie gebruik maakt of gaat maken van Bring or Choose Your Own Device is het raadzaam alle regels vast te leggen. Dit voorkomt onduidelijkheden en discussies achteraf.

Belangrijk onderdeel van een regeling communicatiemiddelen vormt een bruikleenovereenkomst die u individueel afsluit met uw medewerkers. Desgewenst kan in het kader van transparantie de bruikleenovereenkomst zodanig worden opgesteld dat de overige regels rondom communicatie hierin zijn verwerkt.

 

Wij deden dit voor:
Hanzehogeschool Groningen
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van …
Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een rijke academische …
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
Wetterskip Fryslan
Wetterskip Fryslân beheert het water in Fryslân en het Groninger …
Parnassia Groep
De Parnassia Groep is een moderne organisatie in de GGZ van acht …
Gemeente Midden Drenthe
Midden-Drenthe is een gemeente die ongeveer in het midden van de …
Gemeente Coevorden
De ± 36.000 inwoners van de gemeente Coevorden zijn verdeeld over de …
Gemeente Marum
De gemeente Marum is een gemeente in Noord-Nederland, in de provincie …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.