Bring en Choose Your Own Device

invitel adviseert u op welke wijze uw organisatie de verstrekking of vergoeding van mobiele randapparatuur vanuit organisatorisch en fiscaal oogpunt op kunt pakken.

Het gebruiken van eigen apparatuur door medewerkers (Bring Your Own Device, BYOD) is bij veel organisaties inmiddels meer regel dan uitzondering. Zonder het opstellen van goed beleid worden aspecten als beheer en beveiliging van bedrijfsgegevens een lastige uitdaging.

Het verdient aanbeveling om richting medewerkers duidelijkheid te scheppen welke richting wordt gekozen en welke ondersteuning vanuit uw organisatie wordt verleend. Een goede tussenvorm tussen standaard verstrekking en BYOD is Choose Your Own Device (CYOD), waarbij u uw productcatalogus verruimt en medewerkers meer keuzemogelijkheden biedt. Toch houdt u grip op de mobiele randapparatuur die binnen uw organisatie wordt gebruikt.

In alle gevallen is het raadzaam regels ten aanzien van verstrekking en gebruik vast te stellen en medewerkers in het geval van zakelijke verstrekking een bruikleenovereenkomst met uw eigen voorwaarden te laten tekenen. Vanuit technisch oogpunt ligt het aanvullend voor de hand om te kiezen voor een Mobile Device Management applicatie om een goede gegevensbeveiliging te borgen en uw beheer te optimaliseren.

 

Wij deden dit voor:
Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een rijke academische …
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
Wetterskip Fryslan
Wetterskip Fryslân beheert het water in Fryslân en het Groninger …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.