Microsoft Skype for Business / Lync

invitel kijkt samen met u of telecommunicatie binnen uw organisatie vanuit de traditionele telefoniegedachte of beter vanuit de kantoorautomatisering dient te worden uitgerold.

Skype for Business (voorheen Lync) is de oplossing van softwareleverancier Microsoft voor de inrichting van universal (unified) communications binnen organisaties. Door middel van Skype for Business worden nieuwe communicatiefunctionaliteiten toegevoegd. Hierbij valt te denken aan berichtenverkeer, beeld, vergaderen en beschikbaarheid. Ook uw interne spraakverkeer kan rechtstreeks via Skype worden afgewikkeld. Ten behoeve van extern spraakverkeer kan de Skype omgeving tegenwoordig additioneel worden uitgebreid met telefoniefunctionaliteiten waardoor het in stand houden van uw eigen VoIP communicatieplatform vaak zelfs niet meer noodzakelijk is.

Een groot voordeel van Skype is dat de applicatie volledig kan worden geïntegreerd binnen uw bestaande kantoorautomatiseringsomgeving. Zeker als u gebruik maakt van Microsoft Office (of Office365) is sprake van een uniforme inrichting van uw werkplekken, waar alle communicatiekanalen samen komen en een eenduidige communicatie(telefoon)gids ontstaat. Dit alles onafhankelijk van tijd en plaats.

Skype kan door organisaties volledig zelf worden ingericht en beheerd, maar het is ook mogelijk om Skype als hosted dienst of als appliance (al dan niet private hosted) af te nemen.

De uiteindelijke keuze voor Microsoft Skype for Business en de gekozen vorm (Skype kent meerdere licentiestructuren) hangt af van meerdere factoren zoals de door u gewenste functionaliteit (Skype heeft in een aantal gevallen beperkingen zoals bijvoorbeeld de bedienpost) en de inrichting van uw kantoorautomatisering. Ook de eventuele  integratie met uw bestaande VoIP communicatieplatform verdient specifiek aandacht. Een gedegen visie op de inzet van de telecommunicatievoorziening en de uitwerking van alternatieve scenario's zijn bij een eventuele keuze voor Microsoft Skype for Business van belang.

 

 

Wij deden dit voor:
Waterschap Noorderzijlvest
Bij het Waterschap Noorderzijlvest werken circa 300 personen. De …
2021 © Invitel Telecomadvies - Zernikepark 12 - Postbus 9512 - 9709 LM  Groningen - Telefoon 050-750 20 55

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.