Telecomadvies

De telecomwereld is dynamisch en ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. De adviseurs van invitel beschikken over actuele product- en marktkennis en zijn in staat om u op een gedegen en onafhankelijke wijze te adviseren. Naast advisering kunnen de adviseurs van invitel u tevens ondersteunen bij het uitvoeren van een audit op een door u zelf opgestelde notitie, een beleidsstuk of het bestek ten behoeve van een RFP of aanbesteding.

Binnen haar dienstverlening vertaalt invitel de telecomvraagstukken die bij organisaties spelen naar concrete oplossingen of wijst u de juiste richting. invitel kan uw organisatie ondermeer ondersteunen bij de onderstaande thema’s:

VoIP communicatieplatform

invitel maakt samen met u een weloverwogen keuze voor het communicatieplatform dat het beste aansluit bij ├║w specifieke communicatiedoelstellingen. Lees meer »

Hosted Voice

invitel kent de voor en nadelen van telefonie uit de cloud en ondersteunt u met het opstellen van de (financiële) businesscase. Lees meer »

Integratie vast-mobiel

invitel heeft ervaring met de vele (technische) integratievormen van vaste en mobiele telefonie en adviseert op welke wijze u de integratie het beste kunt invullen. Lees meer »

Private GSM

invitel maakt samen met u de juiste afweging of investeren in een eigen lokaal GSM netwerk toegevoegde waarde biedt. Lees meer »

Unified communications

invitel adviseert u of nieuwe ge├»ntegreerde communicatievormen toegevoegde waarde bieden en, zo ja, op welke wijze deze bij uw specifieke organisatie optimaal kunnen worden ingezet. Lees meer »

Microsoft Teams

invitel kijkt samen met u op welke wijze Microsoft Teams voor u kan bijdragen in de naadloze integratie van telefonie binnen uw Office pakket en het optimaliseren van de telefonische bereikbaarheid van uw organisatie. Lees meer »

Het nieuwe werken

invitel doorloopt samen met u het groeipad van beginner tot expert bij de inzet van telecommunicatie binnen het nieuwe werken. Lees meer »

Bring en Choose Your Own Device

invitel adviseert u op welke wijze uw organisatie de verstrekking of vergoeding van mobiele randapparatuur vanuit organisatorisch en fiscaal oogpunt op kunt pakken. Lees meer »

Telefonische bereikbaarheid

invitel ontwikkelt samen met u een model dat leidt tot een goede telefonische bereikbaarheid en een hoge klanttevredenheid. Lees meer »

Virtual Private Network (VPN)

invitel adviseert u over het ontsluiten van uw nevenlocaties en het ontwerp van uw VPN netwerk. Lees meer »

2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.