Projectmanagement

Naast inhoudelijke telecom en IT expertise kan invitel binnen projecten ook met procesmatige kennis bijdragen. Tijdens zowel een offerte traject als na selectie van een leverende partij is het cruciaal dat de juiste begeleiding plaatsvindt, enerzijds om de contractpartij vanuit opdrachtgever aan te sturen, maar vooral om binnen budget en tijd resultaat te verkrijgen conform een overall projectplan.

Adviseurs van invitel hebben ervaring en kennis om complexe (implementatie)trajecten te begeleiden.

De belangrijkste aandachtsgebieden waar invitel adviseurs zich op richten bij een implementatie:

  • Gezamenlijk inzicht verkrijgen en houden in de totale oplossing (dus niet alleen wat geleverd wordt door de leverancier, maar alle elementen die nodig zijn voor succesvolle implementatie).
  • De juiste mensen aanschakelen en vrijmaken vanuit de eigen organisatie (opdrachtgever) ter (inhoudelijke) begeleiding. Dit gedurende het gehele implementatie project blijven toetsen en beschikbaarheid bewaken.
  • Zorgdragen voor juiste management informatie (voortgangsrapportage) aan opdrachtgever en (periodiek) stuurgroep overleg.
  • Overall aansturing van alle partijen bij de implementatie (gebruikersorganisatie, implementatie team opdrachtgever en leverende partijen).
  • Sturing op adoptie en adaptatie van nieuwe oplossingen.
  • Managen van wijzigingen welke ontstaan door aanvullende/gewijzigde wensen van de eindgebruikers en geconstateerde beperkingen of aanvullende functionaliteiten van de geboden oplossing.
  • Zorgdragen voor overdracht naar alle uiteindelijke beheerpartijen (zowel aan gebruikerskant als aan technisch beheerkant).
Naast ondersteuning bij implementatie van producten en diensten na een aanbesteding leveren de adviseurs van invitel ook algemeen projectmanagement bij ICT projecten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de uitrol van specifiek beleid of implementatie van nieuwe/gewijzigde diensten.  

Digitalisering onderwijs

invitel verleent projectmanagement aan onderwijsinstellingen op het gebied van digitalisering. Lees meer »

2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.