Inkopen en aanbesteden

invitel levert uw organisatie de juiste expertise binnen uw inkooptraject en is specialist in het begeleiden van overheidsorganisaties bij complexe inkooptrajecten van telecommunicatie middelen en diensten.

De adviseurs van invitel kunnen u binnen alle fasen van uw inkoopproces ondersteunen, van inventarisatie t/m implementatie, waarbij voor overheidsorganisaties ook de administratieve begeleiding van aanbestedingen kan worden ingevuld. Desgewenst kan invitel een inkooptraject oppakken op basis van prestatie inkoop (de Best Value Aanpak).

Bij de onderstaande thema’s ten aanzien van de inkoop van telecommunicatie biedt invitel ondersteuning en advies:

RFI / RFP

invitel draagt zorg voor een succesvol offertetraject waarbij voor uw organisatie betere contractafspraken en financieel rendement wordt gerealiseerd. Lees meer »

Overheidsaanbesteding

invitel ontzorgt overheidsorganisaties bij de rechtmatige aanbesteding van telecommunicatie middelen en diensten. Lees meer »

Prestatie inkoop (Best Value Aanpak)

invitel ondersteunt uw organisatie bij het op basis van prestatieinkoop (de Best Value Aanpak, BVA) contracteren van telecom marktpartijen. Lees meer »

Vraagbundeling

invitel fungeert als regisseur wanneer organisaties gezamenlijk hun telecommunicatie middelen en diensten wensen aan te kopen. Lees meer »

Mantelovereenkomst en SLA

invitel ondersteunt u bij het opstellen van de juiste contractvoorwaarden en het vastleggen van eenduidige service levels met uw leverancier(s). Lees meer »

2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.