Prestatie inkoop (Best Value Procurement)

invitel ondersteunt uw organisatie bij het op basis van prestatieinkoop (de Best Value Aanpak, BVA) contracteren van telecom marktpartijen.

Prestatieinkoop of de Best Value Aanpak is een innovatieve manier van inkopen waarbij rolverdeling en verantwoordelijkheden op een geheel andere wijze worden ingevuld in vergelijking met een "klassiek" inkooptraject. Een van de uitgangspunten van prestatieinkoop is het scheppen van ruimte voor de leverancier. De leverancier is immers de expert en zou in basis optimaal moeten kunnen aansluiten op uw telecom behoeften. De leverancier kent bovendien als beste de mogelijke risico's en is hierdoor beter in staat deze te elimineren of te beperken.

Prestatieinkoop gaat uit van resultaatverantwoordelijkheid voor de leverancier en optimale samenwerking tussen leverancier en opdrachtgever. De zoektocht naar de beste leverancier (de expert) moet gestructureerd verlopen waarbij de opdrachtgever (u!) zich minder met inhoudelijke zaken en controle bezig gaat houden en de expert de ruimte geeft. Ook de leverancier krijgt hierdoor duidelijk een andere rol en verantwoordelijkheid.

De methodiek prestatieinkoop past binnen het Europese aanbestedingsrecht en kan ook toegepast worden op onderhandse aanbestedingen en RFP's.

Wij deden dit voor:
Hanzehogeschool Groningen
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.