Wetterskip Fryslan

Wetterskip Fryslân beheert het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Met ruim 650 medewerkers zorgt het waterschap dagelijks voor schoon water en droge voeten.

Dit doet Wetterskip Fryslân door het rioolwater te zuiveren en schoon te houden. Maar ook door het waterpeil in de Friese wateren en polders onder controle te houden om wateroverlast te voorkomen. Ten slotte zorgt het waterschap met dijken, zeekeringen en gemalen voor de waterveiligheid: de verdediging tegen het water uit zee, het IJsselmeer en de Friese boezem.

Om het werk van Wetterskip Fryslân te kunnen uitvoeren brengen de inwoners van Fryslân via de waterschapsbelasting jaarlijks 100 miljoen euro bij elkaar. Daarom werkt Wetterskip Fryslân kostenbewust en is haar beleid duurzaam gericht op de toekomst.

Zie voor meer informatie: www.wetterskipfryslan.nl.

Geleverde Diensten:
VoIP communicatieplatform
invitel maakt samen met u een weloverwogen keuze voor het …
Integratie vast-mobiel
invitel heeft ervaring met de vele (technische) integratievormen van …
Unified communications
invitel adviseert u of nieuwe geïntegreerde communicatievormen …
Het nieuwe werken
invitel doorloopt samen met u het groeipad van beginner tot expert bij …
Bring en Choose Your Own Device
invitel adviseert u op welke wijze uw organisatie de verstrekking of …
Overheidsaanbesteding
invitel ontzorgt overheidsorganisaties bij de rechtmatige aanbesteding …
Mantelovereenkomst en SLA
invitel ondersteunt u bij het opstellen van de juiste …
Regeling communicatiemiddelen
invitel zorgt voor een regeling voor de verstrekking van …
Beleidsnotitie telecommunicatie
invitel ondersteunt uw besluitvormingsproces door middel van het …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.