Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden Nederland.

Het werkgebied van HDSR bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid Holland. Binnen het werkgebied wordt zorggedragen voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Bij het hoogheemraadschap werken ruim 500 medewerkers.

Zie voor meer informatie: hdsr.nl

Geleverde Diensten:
Visieontwikkeling en roadmapping
invitel heeft een heldere visie op telecommunicatie en helpt u graag de …
Overheidsaanbesteding
invitel ontzorgt overheidsorganisaties bij de rechtmatige aanbesteding …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.