Waterschap Hunze en Aa's

Vanaf 1 januari 2000 verzorgt het Waterschap Hunze en Aa's in Noord-Oost Drenthe en Oost-Groningen alle taken die betrekking hebben op het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater.

Het waterschapshuis is gevestigd in Veendam. In totaal werken circa 300 medewerkers voor het waterschap.

De missie van het Waterschap Hunze & Aa's is als volgt: "Waterschap Hunze & Aa's staat voor veiligheid, schoon en voldoende water tegen lage kosten".

Zie voor meer informatie: www.hunzeenaas.nl.

Geleverde Diensten:
Integratie vast-mobiel
invitel heeft ervaring met de vele (technische) integratievormen van …
Virtual Private Network (VPN)
invitel adviseert u over het ontsluiten van uw nevenlocaties en het …
Overheidsaanbesteding
invitel ontzorgt overheidsorganisaties bij de rechtmatige aanbesteding …
Mantelovereenkomst en SLA
invitel ondersteunt u bij het opstellen van de juiste …
Telecomview
invitel is expert in het inzichtelijk maken van door u afgenomen …
Telecom Expense Management
invitel maakt uw kosten transparant en ondersteunt bij de …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.