RFI / RFP

invitel draagt zorg voor een succesvol offertetraject waarbij voor uw organisatie betere contractafspraken en financieel rendement wordt gerealiseerd.

Bij een zorgvuldig uitgevoerde Request for Proposal (RFP, offerteaanvraag) blijken vaak zowel contractuele als operationele en financiële voorwaarden met een bestaande of nieuwe leverancier geoptimaliseerd te kunnen worden. Door middel van een helder geformuleerd programma van eisen en wensen kan worden toegewerkt naar de telecommunicatie oplossing die het best aansluit op de visie alsmede de uitgangspunten en communicatiedoelstellingen van uw organisatie.

Een RFP kan eventueel worden voorafgegaan door een Request for Information (RFI, informatieaanvraag) om nadere informatie in te winnen bij marktpartijen teneinde uw beeld te verscherpen.

Op basis van het programma van eisen en wensen kan een shortlist van mogelijke marktpartijen worden opgesteld. Aan deze marktpartijen kan uw offerteaanvraag worden toegezonden. Bij een goed uitgevoerde RFP verdient het tevens aanbeveling om objectieve gunningscriteria te formuleren en deze ook richting de marktpartijen die mogen offreren te communiceren. Na ontvangst van alle offertes volgt de beoordelings- en gunningsfase. Indien er sprake is van overheidsorganisaties dient vanuit rechtmatigheid altijd conform de BAO te worden aanbesteedt en dient de gunning objectief en transparant te geschieden.

 

Wij deden dit voor:
Sanoma Media
Sanoma Media is met haar publiekstijdschriften, customer media, …
NDC Media Groep
NDC mediagroep is een multimediabedrijf dat voornamelijk in Noord …
VBZO
De Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO) in Groningen is ontstaan …
Groningen Seaports
Groningen Seaports is de beheerder en commerciĆ«le exploitant van de …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.