O2G2

Per 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in de stad Groningen verzelfstandigd en ondergebracht in een nieuwe stichting: de Openbaar Onderwijs Groep Groningen of kortweg O2G2.

Deze naam moet zich de komende jaren ontwikkelen tot een herkenbaar kwaliteitskeurmerk voor alle aangesloten scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs in en rondom de stad Groningen.

Momenteel bundelen ruim 17.000 leerlingen en 2.300 medewerkers hun krachten in de Openbaar Onderwijs Groep Groningen. In totaal zijn 30 scholen vertegenwoordigd.

Zie voor meer informatie: www.o2g2.nl 

 

 

Geleverde Diensten:
Telecomview
invitel is expert in het inzichtelijk maken van door u afgenomen …
Digitalisering onderwijs
invitel verleent projectmanagement aan onderwijsinstellingen op het …
2021 © Invitel Telecomadvies - Zernikepark 12 - Postbus 9512 - 9709 LM  Groningen - Telefoon 050-750 20 55

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.