Vraagbundeling

invitel fungeert als regisseur wanneer organisaties gezamenlijk hun telecommunicatie middelen en diensten wensen aan te kopen.

In een aantal gevallen kan het voor uw organisatie zinvol zijn om met soortgelijke organisaties of organisaties met een gemeenschappelijk belang een gezamenlijk inkooptraject op te starten. Door het vergroten van inkoopvolume blijkt het in de praktijk mogelijk om financiële voordelen te behalen en betere condities met leveranciers af te spreken. Zeker indien er sprake is van individueel maatwerk dienen wel nadrukkelijk de belangen van alle deelnemers aan het inkooptraject te worden gewaarborgd.

Om te komen tot een gezamenlijk inkooptraject verdient het aanbeveling om vanuit een centraal punt en met centrale regie een RFI/RFP op te starten. Het is zaak de belangen van alle deelnemers te behartigen, waarbij een centrale mantelovereenkomst met een leverancier kan worden gesloten. Binnen de telecommunicatiemarkt bestaan ook mogelijkheden voor decentrale overeenkomsten, waarbij elke deelnemer individuele afspraken maakt op basis van de centraal vastgelegde uitgangspunten.

 

Wij deden dit voor:
Sanoma Media
Sanoma Media is met haar publiekstijdschriften, customer media, …
NDC Media Groep
NDC mediagroep is een multimediabedrijf dat voornamelijk in Noord …
VBZO
De Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO) in Groningen is ontstaan …
2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.