Parnassia Groep

De Parnassia Groep is een moderne organisatie in de GGZ van acht zorgbedrijven en in totaal meer dan 8000 medewerkers.

De behoefte aan gespecialiseerde geestelijke gezondheid zorg (GGZ) en verslavingszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid in Nederland. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit. Daarom kiest zij voor heldere specialisaties en topklinische GGZ. Hierdoor kan zij steeds gerichter en doeltreffender antwoord geven op psychische gezondheidsproblemen. Het brede palet aan kennis en kunde op het gebied van de GGZ is de kracht van de Parnassia Groep.

Goede zorg kan alleen bereikt worden met een goede bedrijfsvoering. De Parnassia Groep gaat bewust om met de beschikbare middelen, zodat zoveel mogelijk geld ten goede komt aan de zorg. 

Zie voor meer informatie: www.parnassia.nl.

Geleverde Diensten:
Contractbeheer
invitel ondersteunt organisatie bij de periodieke controle van …
Regeling communicatiemiddelen
invitel zorgt voor een regeling voor de verstrekking van …
Telecom Expense Management
invitel maakt uw kosten transparant en ondersteunt bij de …
2021 © Invitel Telecomadvies - Zernikepark 12 - Postbus 9512 - 9709 LM  Groningen - Telefoon 050-750 20 55

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.