VBZO

De Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO) in Groningen is ontstaan door een fusie van drie bedrijvenverenigingen die tot eind 2004 actief waren op het industrieterrein in het zuidoosten van de stad.

De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden gevestigd op het industrieterrein Zuidoost, in de ruimste zin des woords. Hierbij kan worden gedacht aan beheer en onderhoud, terreinbeveiliging, infrastructuur/bereikbaarheid e.d. Het bestuur onderhoudt intensieve contacten met de gemeente Groningen, afdeling ROEZ. Al hetgeen de gemeente van plan is te ondernemen op het industrieterrein wordt afgestemd met het bestuur van VBZO, zodat inspraak van de bij haar aangesloten ondernemers immer gewaarborgd is. Er zijn ruim 700 bedrijven gevestigd op Zuidoost.

Zie voor meer informatie: www.vbzo.nl.

Geleverde Diensten:
RFI / RFP
invitel draagt zorg voor een succesvol offertetraject waarbij voor uw …
Vraagbundeling
invitel fungeert als regisseur wanneer organisaties gezamenlijk hun …
2023 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.