Mobile device management

invitel maakt samen met u de juiste afwegingen omtrent het technische en functionele beheer van uw mobiele randapparatuur.

Mobile device management (MDM) is het (op afstand) beheren van uw mobiele randapparatuur. Binnen de meeste organisaties heeft de inzet van mobiele randapparatuur de laatste jaren een vlucht genomen. Aangezien steeds meer apparaten een open besturingssysteem hebben (zoals iOS en Android) en ook tabletcomputers onderdeel gaan uitmaken van de telecomconfiguratie is het beheersaspect daarvan bij veel organisaties een hoofdpijn dossier geworden.

Een MDM applicatie kan uw beheerstaken sterk vereenvoudigen. Dit kan door bijvoorbeeld:
• het centraal registeren van alle apparatuur die binnen de organisatie wordt gebruikt;
• centraal verspreiden van applicaties (bijvoorbeeld via een interne appstore);
• op afstand blokkeren of wissen van apparatuur (bijvoorbeeld bij verlies of diefstal);

Een MDM applicatie is zeker een zinvolle toevoeging indien gekozen wordt voor Bring en/of Choose Your Own Device. Om te komen tot de aanschaf van de juiste MDM applicatie is het noodzaak om vooraf alle behoeften duidelijk in kaart te brengen. Aangezien er vele leveranciers zijn kan het raadzaam zijn om een RFI/RFP traject op te starten.

 

2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.