WoonFriesland

WoonFriesland is een woningcorporatie met ruim 22.500 verhuureenheden (waarvan 21.000 woongelegenheden) in Fryslân.

De grootste concentraties woningen van WoonFriesland bevinden zich in Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Heerenveen. WoonFriesland is actief met de ontwikkeling en bouw van nieuwe woningen, met renovatie en herstructurering en met de realisatie van maatschappelijk vastgoed. In de afgelopen 3 jaar leverde WoonFriesland 1.050 nieuwe huur- en koopwoningen op en 26.000 m2 maatschappelijk vastgoed.

WoonFriesland sluit jaarlijks meer dan 2.000 huurcontracten af, waarvan 94% met huishoudens die, gelet op hun inkomen, tot onze primaire doelgroep behoren. WoonFriesland loopt met haar aanpak "Werken aan wijken" landelijk voorop bij het stimuleren en ondersteunen van bewoners om van hun woonomgeving een plezierige leefomgeving te maken.

Bij WoonFriesland werken in totaal circa 300 medewerkers verdeeld over 7 kantoorpanden in de provincie Friesland. Het hoofdkantoor van WoonFriesland bevindt zich in Grou.

Zie voor meer informatie: www.woonfriesland.nl

2024 © Invitel Telecomadvies

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.