Artikel: Best Value Procurement; kijkt u al boven het maaiveld uit?

04-12-2017 - Best Value Procurement (BVP) wordt in het Nederlands ook prestatieinkoop genoemd. Het is een nieuwe vorm van inkopen waarbij een leverancier maximale mogelijkheden krijgt om zich te onderscheiden van zijn concurrenten.

Prestaties en competenties van leveranciers staan centraal bij de beoordeling van zijn propositie. De methodiek en filosofie berust op 'loslaten en vertrouwen'en niet op het 'controleren en beheersen' van een leverancier. Het boek 'Prestatieinkoop; Wie steekt er boven het maaiveld uit?'van Scenter (isbn/ean: 978-90-77951-00-2) geeft een heldere uitleg en is voor geïnteresseerden zeker een aanrader.

Binnen de markt voor telecommunicatiemiddelen en diensten ziet invitel duidelijke toegevoegde waarde in deze nieuwe vorm van inkopen. Inkopen op basis van BVP betekent nogal wat voor zowel de aanbestedende dienst als de leveranciers die inschrijven op een opdracht. Oude waarden worden losgelaten; er is geen sprake meer van het aan de markt voorschrijven van een oplossing op basis van een programma van eisen en wensen, de leverancier is de expert. De aanbestedende dienst stelt doelstellingen op waaraan een oplossing dient te voldoen. De leverancier bepaalt vervolgens op welke wijze hij maximale invulling hieraan kan geven en wordt hierop beoordeeld. De leverancier neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat. BVP biedt de markt een ruimer speelveld dan bij traditionele inkooptrajecten. Is uw organisatie al toe aan prestatieinkoop?

Sinds 2017 beschikt invitel beschikt over de hoogste (A+) BVP certificering.

 

Nieuws
Artikel: Best Value Procurement; kijkt u al boven het maaiveld uit?
04-12-2017 | Best Value Procurement (BVP) wordt in het …
2019 © Invitel Telecomadvies - Zernikepark 12 - Postbus 9512 - 9709 LM  Groningen - Telefoon 050-750 20 55

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Daarbij tracht invitel om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Ondanks het voorgaande kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden.